Åpenhetsloven - Vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold - AutoIn

Åpenhetsloven

AutoIn sitt arbeid om menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold

Sist oppdatert 29. Juni 2023

1. Innledning

AutoIn Bilskade AS (heretter "AutoIn") sitt styre forplikter seg til, og følger åpenhetsloven som trådte i kraft 1.juli 2022. Dette innebærer, blant annet, at AutoIn utfører aktsomhetsvurderinger og jobber med å avdekke faktiske og potensielle negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

AutoIn skal svare på spørsmål fra allmennhetene. Transparency@autoin.no er epost adressen som skal benyttes for informasjon og kommunikasjon.

Ny rapporterings periode er på slutten av dette året.

2. Om virksomhetens organisering og struktur

AutoIn er et selskap der virksomheten omfatter lakkering og oppretting av biler og har nærmere 70 ansatte. Selskapet har virksomhet bare i Norge og leverer produksjons tjenester i Norge. Største og nesten alle kunder og leverandører av AutoIn er norske selskaper.

3. Retningslinjer og rutiner

a. Egne operasjoner

AutoIn har innledende rutiner for å identifisere negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i våre arbeidsplasser. Styret hadde fokus på arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering. Lønnsnivå i AutoIn er basert på stillingsnivå og stillingsinstruks og er ikke påvirket av kjønn, livssyn og lignende. Det er ikke avdekket noen form for diskriminering i styret sitt innledende vurderinger. AutoIn har etablert varslingsrutine for alle ansatte og oppfordrer ansatte til å melde inn saker som har negativ påvirkning vedrørende anstendig arbeidsforhold. AutoIn jobber nå med å etablere konkrete prosesser og rutiner vedrørende anstendig arbeidsforhold. Følgende områder er identifisert og skal prioriteres i vårt arbeid internt i selskapet -

b. Leverandørkjede og samarbeidspartnere

AutoIn er et selskap der virksomheten omfatter lakkering og oppretting av biler. Største innkjøp for AutoIn er reservedeler til personbiler og lakk produkter. AutoIn har gjort innledende risikovurdering av leverandørkjedene vedrørende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Dette gjelder foreløpig leverandører som inngår i virksomhetens verdikjede og leverer produkter og/eller tjenester til produksjonen. Leverandørene er sortert etter total innkjøps sum og arbeidet har begynte med de største leverandørene. Påvirknings muligheter på leverandørene fra AutoIn som kjøper er også en del av vurderingene. Følgende områder er identifisert og vil prioriteres i vårt arbeid med risikovurdering av leverandørkjedene -

4. Tiltak

AutoIn planlegger å iverksette tiltak for å ha mulighet til å stanse faktiske negative konsekvenser og begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Disse tiltakene skal være tilpasset til områder beskrevet i punkt 3 a. og b.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess og AutoIn vil arbeide videre med dette både i leverandørkjedene og vår egen virksomhet.